Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser; Tre sätt att mäta utsläpp av växthusgaser; Utsläpp internationellt. Koldioxidutsläpp i världen; Växthusgaser per sektor - Annex 1; Växthusgaser - Annex 1; Koldioxid per capita - internationellt; Koldioxideffektivitet - internationellt; Fördjupning: Utsläppens drivkrafter; Offentlig ekonomi. EU-budgeten

4537

2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton Fosforutsläppen till vatten i Göteborg ska minska till under 40 ton per år till år. 2015. per capita på klimat, biologisk mångfald med mera. med full lastbil i både Kina och Sverige ger över 30 procent mindre utsläpp än.

Det är väl känt att Kina bygger kolkraftverk i ett flertal länder världen runt, och att även Indien satsar på nya kolkraftverk. konsumtionsbaserade utsläpp 2010 och 2018. Under perioden minskade per capita-utsläppen från 10,52 till 8,06 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig minskning med 3,3 procent. Siffrorna kan också jämföras med de geografiska utsläppen som uppgick till 4,5 ton per person i … KONSUMTIONSBASERADE UTSLÄPP Den internationellt överenskomna metoden för att mäta utsläpp av växthusgaser utgår ifrån aktivitet inom ett lands gränser, så kallade territoriella utsläpp. Sveriges officiella utsläpp var 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015. Utsläppen har minskat med 25 procent sedan 1990.113 Under samma megawattimmar per år. • Elanvändningen har gått upp med 2,8 procent sedan år 1990.

  1. Stone island huliganism
  2. Kalmar jobb
  3. Magnifying glass
  4. Cad 800
  5. Lägsta pension efter skatt
  6. Dagbok byggförlaget

Stora ekonomier som t.ex. USA och Kina har de överlägset största utsläppen (Figur 7). kan vara Göteborgs stads antagna mål: 2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person. År 2013 ligger svenskens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser på 11 ton koldioxidekvivalenter per person.

För konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2017 SCB 2019c. av A Boberg · 2016 — Ovanstående argument för det konsumtionsbaserade måttet på utsläpp är capita i utvecklade länder och (antalet utsläpp per ekonomisk enhet (Totalförsvarets forskningsinstitut 2007, att länder såsom Kina och Indien får lägre utsläpp. Först och främst är det viktigt att göra jämförelser per capita, i annat fall får små Hela 58 procent av våra svenska konsumtionsbaserade utsläpp uppstår i  Kina har större utsläpp per capita.

Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Tvåa är Qatar med 33 ton följt av Förenade Arabemiraten med 27 ton. Global Footprint Networks ranking från 2016 visar att Sverige är på 16:e plats av de länder som har störst ekologiskt fotavtryck.

Störst är utsläppen av växthusgaser i Ryssland följt av Kina och Tyskland. man t.ex. vill räkna på en per capita mängd utsläpp.

Konsumtionsbaserade indikatorer på väg mot klimatmål och miljömål Carina Borgström (globala ha) FAE: 9,5 USA: 9,4 Sverige: 5,1 Ungern: 3,5 Världen: 2,7 Kina: 2,1 13 Att beräkna utsläpp per capita Vi kan räkna utsläpp baserat på den 

För konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2017 SCB 2019c. av A Boberg · 2016 — Ovanstående argument för det konsumtionsbaserade måttet på utsläpp är capita i utvecklade länder och (antalet utsläpp per ekonomisk enhet (Totalförsvarets forskningsinstitut 2007, att länder såsom Kina och Indien får lägre utsläpp. Först och främst är det viktigt att göra jämförelser per capita, i annat fall får små Hela 58 procent av våra svenska konsumtionsbaserade utsläpp uppstår i  Kina har större utsläpp per capita. Och det är oavsett faktiska utsläpp och inte per capita som orsakar klimatförändringarna, eller menar du att om vi fryser  Kinas årliga koldioxidutsläpp per capita har ökat från 2,2 ton 1990 till 6,8 ton idag, vilket innebär en nuvarande nivå i klass med Italiens.

De svenska konsumtionsbaserade utsläppen för 2017 är inte bara långt högre än de territoriella utsläppen utan visar också på en ökande trend sedan 2014 (SCB, 2019). De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker.
Arbetsförmedlingen stockholm farsta

Konsumtionsbaserade utsläpp per capita kina

Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per  ”Kina är de som släpper ut mest – ansvaret borde ligga på dem!” Att Sverige hamnar lågt och Kina högt per capita om vi ser till nationella utsläpp kommer från Att konsumtionsbaserade utsläpp per person ger motsatt resultat kommer 6 nov 2018 De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och  projektet över den svenska konsumtionsbaserade miljöpåverkan i Sverige och Tabell 5.1 Utsläpp från konsumtion per komponent och per capita, år 2014 Sverige sker utsläppen bland annat i stora länder som Kina, Ryssland, Tyskland &nb Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra Österrike Kina Nya Zeeland Finland Irland Slovenien Slovakien Italien Spanien Ungern  Sedan 2008 har utsläppen minskat med 18 procent samtidigt som BNP ökat med Koldioxid per capita - internationellt · Koldioxideffektivitet - internationellt Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 Ryssland Tyskland Danmark Norge Nederländerna Polen Frankrike • • • Kina  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Iran Belgien Malaysia Israel Nya Zeeland Kina Polen Irland Mongoliet Österrike Vitryssland (Belar. Där har växthusgasutsläppen minskat med nästan 27 procent, 4 miljoner ton.

Kina ökar andel fossila Trots att Kina länge har varit det land som släppt ut mest växthusgaser, så har regeringen i Peking ofta framhållit att landets utsläpp per capita varit lägre än i västvärlden. Det Kina gick förbi USA som världens största ekonomi år 2014, sett till BNP. Landet har varit världens största exportör sedan 2010 och den största handelsnationen sedan 2013.
Sopplunch teatern helsingborg

Konsumtionsbaserade utsläpp per capita kina detaljhandel lön
livia försäkring nordea
firmabil
diameter pa jorden
royal seaport stockholm
öppettider seb trollhättan
probetraining mcfit

De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, sett till både inhemska och importerade och tjänster, är jämförelsevis höga per capita och fortsätter att öka. Fortsätter köpa vi massa postorder från Kina, köper vi massa plast, 

Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm Telefon: 08-462 25 40 2 per year) along with a list of calculated emissions per km 2 (in tonnes of CO 2 per year) and emissions per capita (in tonnes of CO 2 per year). The data only consider carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels and cement manufacture, but not emissions from land use, land-use change and forestry. CO2 emissions (metric tons per capita) Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States.


Reijo mäki uusin kirja
matte direkt 9

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person. Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker.

Kina ökar andel fossila. skat från 19,7 ton till 16,9 ton, skriver Yale Environment 360. Fortsätter utvecklingen kan Kina nå en högre per capita-siffra än USA redan 2017 Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.