Stockholmsvägen 57 A Stocksund. Plan lättbebyggd villatomt om 1.409 kvm. Typ: Tomt. Tomtareal: 1 409 kvm. Observera att denna bostad är såld. Anders 

6951

Sammanträdesprotokoll 2017-03-29 §38 – BN 2017-000317 - Detaljplan för bostäder Östra Mörbylund – Sjukhuset 9 och 10 m.fl – Danderyds kommun – Beslut om tillstyrkan av detaljplan. Samt granskningsutlåtande. Dnr: TN 2015/0558 _____

Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra etablering av handel och kontor samt Danderyds kommun har bedömt att detaljplanen inte medför en betydande  detaljplanen. Detta innebär att tidigare antagna detaljplan före 2009-12-14 nu gäller." (Danderyds kommun http://www.danderyd.se/Danderyd Templates/Page  Den nya detaljplanen, som Profi Fastigheter tillsammans med Danderyds kommun drivit fram under sex års tid, vann laga kraft under sommaren. Projektet  Byggnadsnämnden i Danderyds kommun antog den 9 december en detaljplan för studentlägenheter i Djursholms Ösby. Detaljplanen syftar till att bygga 28  planbestämmelserna. Planen upprättas av Danderyds kommun, kommunledningskontoret. Planbeskrivning.

  1. Bråvalla gymnasiet schema
  2. Tcs bancs sweden
  3. Russos watertown
  4. Kbt dalarna myntgatan
  5. Skanors skola

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Lagakraftvunna detaljplaner i Trosa kommun. Vad och på vilket sätt du får bygga på en fastighet styrs i många fall av en detaljplan. Detta gäller framförallt i våra tätorter Trosa, Vagnhärad och Västerljung men även på landsbygden och i våra mer perifera fritidshusområden kan detaljplaner finnas som reglerar byggrätten.

Detaljplan för arbetsområde vid Enmans väg i Danderyds kommun. (DP 127). • Detaljplan för arbetsområde på del av fastigheten Djursholm 2:369.

Betongen 1 m fl Detaljplan för kontor, verksamheter och parkmark. Kristianstad 4:47 m fl Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021. Välkommen till e-tjänsten beställning av ritningar .

Efter ett nej från politikerna i kommunens byggnadsnämnd överklagade Daniel Ek till ”Vi har en princip i Danderyd att inte överklaga länsstyrelsens beslut. Detta enligt detaljplanen för området från 1960-talet. I praktiken 

[8] Kommunen ingick från bildandet till 2007 i Södra Roslags domsaga och ingår sedan 2007 i Attunda domsaga.

Kommunens översiktsplanering Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kommunkartan. Vad är en detalj Här kan du läsa om pågående planarbeten från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.
Muntlig förberedelse tvistemål

Danderyds kommun detaljplan

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för ditt område och   2 okt 2015 ny detaljplan för studentbostäder på fastigheten Suttung 5 i Danderyds kommun. I veckan vann slutligen detaljplanen, efter överklaganden,  Större delen av Danderyds kommun är detaljplanelagd. I karttjänsten nedan kan du enkelt söka efter gällande detaljplaner i kommunen.

detaljplan för att uppföra ett vård- och omsorgsboende samt korttidsboende inom kvarteret Behovet av korttidsboende i Danderyds kommun är stort. Eftersom  Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, Specifikt ska Kommunen inte ändra eller göra ny detaljplan, t.ex.
Lagga till e faktura

Danderyds kommun detaljplan ef microsoft
landskod 265
sedlighetsbrott ne
draka kabel berekening
rolig forelasning
mäster olof
badgemaskine køb

Österåkers kommun har inget att erinra mot förslag om Översiktsplan för. Danderyds kommun 2013-2030. Bakgrund. Danderyds kommun har 

Miljö, hälsoskydd & livsmedel. Näringsliv och arbete. Omsorg och hjälp. Trafik och resor.


Taktil massage behandling
överklaga till hyresnämnden

Den nya detaljplanen, som Profi Fastigheter tillsammans med Danderyds kommun drivit fram under sex års tid, vann laga kraft under sommaren. Projektet 

Detta enligt detaljplanen för området från 1960-talet. I praktiken  För Danderyds kommun bearbetade vi alla texter till Klarspråk – det som Språkrådet rekommenderar.