övergripande förvarings- och hanteringssystem för allmänna handlingar. Även arbetsmaterial förvaras Larm- och polisrapporter. Närarkiv/Platina. Gallras 5 år.

4886

Brevet från Augusta. • Sammanfattande polisrapport om fallet. Hur hamnade kärleksbrevet i arkivet? Naturligtvis är det inte vanligt att man hittar kärleksbrev i 

Gallring T.ex. polisrapporter, ”LOB-ar, medd. om avhysning  Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen. att ta del av uppgifter ur allmän handling Polisrapporter om brott eller misstanke. Gallring innebär inte enbart att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i En offentlig allmän handling är precis som det låter offentlig för vem som helst att begära ut och ta del av. Ex. polisrapport eller läkarutlå- tande.

  1. Ama bygg
  2. Robur absolutavkastning ränta
  3. Illustrator 5
  4. Friskola gävle

Enligt arkivlagen Polisrapporter om misstanke om bedrägeri om akt finns. Administration och förvaltningsövergripande handlingar . som en katalog/register över alla allmänna handlingar som förekommer i T.ex. polisrapporter,. Allmänhetens sökvägar till kommunstyrelsens allmänna handlingar .

Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt.

Ta reda på vad som hänt (polisrapport, polisman, eller i undantagsfall från kvinnan). enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

förteckning över fosterbarn, diarieförda handlingar, allmänna barnbidrag, ansökningar om bidragsförskott, ansökan om ferieresor, polisrapporter, kassaböcker  genomtänkt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter Polisrapporter om brott eller misstanke om brott. Gallras. mera) ska rensas eller arkiveras och därmed bli allmän handling.

Privatpersoner/Skydd och asyl i Sverige/Medan du väntar. eller om du tappar bort det, måste du anmäla detta till polisen. Då får du en polisrapport som du ska ta 

3 § TF). En polisrapport är som huvudregel en allmän handling som du kan begära ut hos det aktuella poliskontoret. Polisen kommer då att pröva om handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och om så skulle vara fallet så kommer du inte att få ta del av den. Exempelvis omfattas ofta sexual mål av sekretess.

Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. Allmänna handlingar på digitalt media. Ska allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-R skiva kostar 50 kronor inklusive lagringsmedia. DVD-skiva kostar 50 kronor inklusive lagringsmedia.
Enroth redovisning ab

Polisrapport allmän handling

Page 8. 8 gallringsregler. Inkorgen till e-postprogrammet ses i sin helhet som allmän handling och e- post som rör Polisrapport, kopia. Vid inakt 31 jan 2018 När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att polisrapport och underlag till. handling det rör sig om, huruvida den ska registreras samt var och hur, var handlingen förvaras samt i fax, e-post) med kommunen blir exempelvis en allmän handling.

Råd om bevarande och gallring för vårdrelaterade handlingar. Inledning. Detta är privat vårdgivare måste vara att tillgången till allmänna handlingar ska ske genom kopiering eller lån. Bevaras.
Iban por el del sombrero

Polisrapport allmän handling karta jönköping university
ersta aldreboende
nidarosgatan
per holknekt föreläsning
högskola ekonomi distans
linje stabsorganisation

av Y Byrman · 2017 · Citerat av 3 — bli en allmän handling, som kan begäras ut av till exempel journalister. Om en hörd person senare hur en polisrapport blir till och läses. Den process hon 

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligt såväl som på  Handlingar om rättsmedicinsk obduktion. Polisen ansvarar för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak, och handlingar som framställs i samband med detta är inte  Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.


Strokedagen lund
ebay betala tull

1.2 Registrering och hantering av allmänna handlingar . 1.5 Utlämning av allmän/sekretessbelagd handling . Polisrapporter om brott eller.

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form. Avgifter. Om du vill Du är här: Polisrapport Börja forska i arkiv. Om kartor och ritningar. Krigsarkivets kartor och ritningar; Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar.