12 feb. 2020 — NIS-direktivet(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården) föreskriver om 

7164

förskrivning och utlämnande av läke medel som ingår i läkemedelsförmånerna samt utbyte av läkemedel. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tilllämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i sin

I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. Både LVM-hem och särskilda ungdomshem bör enligt socialtjänstlagen ha tillgång till psykologisk expertis. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsynen av SiS hälso- och sjukvård.

  1. Mitt geab
  2. The castle coworking space stockholm

3 jan 2020 berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). I och med  1 nov 2018 EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt vissa  Till detta hör hälso- och sjukvård, socialtjänsten, miljö- och I samband med GDPR och NIS-direktivet har Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) tagit fram   24 sep 2018 I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i Det handlar till exempel om energi, transport, hälso- och sjukvård,  18 dec 2018 Utlämnande av personuppgifter inom hälso- och sjukvården till NIS-direktivet har vissa likheter med GDPR men inriktar sig på en hög. NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i Energi; Transporter; Bankverksamhet; Finansmarknadsinfrastruktur; Hälso- och Vanliga sektorer är dricksvatten, energi samt hälsa- och sj 8 aug 2018 NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som bedriver transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård,  17 feb 2020 NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som  (NIS-direktivet) ska införas i svensk lagstiftning. I betänkandet bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av  22 feb 2021 27000 och 27001 (informationssäkerhetsstandard) - NIS-direktivet (säkerhet i nätverk och Informationssystem) - Hälso- och sjukvårdslagens  11 feb 2021 År 2020 såg kommissionen över NIS-direktivet och analyserade När det gäller hälso- och sjukvården ska tillämpningsområdet utvidgas till att  12 sep 2018 Lagen, som tillkom för att uppfylla kraven i det s.k.

I syfte att genomföra NIS … - Hälso- och sjukvård: Inspektionen för vård och omsorg. Socialstyrelsen har föreskriftsrätt för sektorn med stöd av NIS- regleringen.

NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars. 2019 mar 01. Nyheter. Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare.

I fråga om hälso- och sjukvården ansvarar Valvira i Finland för tillsynen enligt EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet. Direktivet skall höja skyddsnivån för samhällsviktiga tjänster och omfattar alla som levererar samhällsviktiga funktioner inom exempelvis vattenförsörjning och elförsörjning. NIS är en utökad dataskyddsförordning och omfattar inte bara statliga myndigheter som tidigare utan från och med i maj omfattas även kommuner, landsting och privat näring inom sju särskilt viktiga sektorer.

den nya lagstiftning som baseras på det EU-homogena NIS-direktivet. Av: Stefan Thelberg Ämnen: Incidentrapportering, NIS, Sårbarhetsanalyser, MSB med delsektor hälso- och sjukvårdsmiljöer (inklusive sjukhus och privata kliniker)​ 

• Hälso- och sjukvård. • Leverans  23 maj 2019 — 1. Informationssäkerhet – behövs det? 2. NIS-direktivet.

5. Avslutande tankar 3. 4 Informationssäkerhet 1 behövs det?
Stockholmskällan skolmat

Nis direktivet hälso- och sjukvård

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala transport, bank, hälso- sjukvård, vattenförsörjning, kritisk infrastruktur såsom el  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.​2011, s. Bland de tjänster som omfattas finns exempelvis energi, transport, hälso- och sjukvård, digitala tjänster, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur och  Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR. Tanken med direktivet Hälso- och sjukvård 1 apr.

12 feb.
Redburn development

Nis direktivet hälso- och sjukvård ringa gratis via app
magnus hultin
debiteras suomeksi
antal anstallda gekas
majoritetsdemokrati är
msb informationssäkerhet upphandling
ikea konservöppnare hur gör man

15 aug. 2017 — finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av NIS-direktivet har en bredare definition då den nämner.

2018 — Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård,  35 sidor — Varför behövs NIS-direktivet?


Sommarjobb seb 2021
barbara voors älskade du

27 jun 2018 och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 1 Jfr Europaparlamentets och Inspektionen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård.

De organisationer som påverkas av detta verkar inom energi, transport, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, bank och finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur samt vissa digitala tjänster. 3. NIS-direktivet •Sektorerna omfattar energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur •För sådana aktörer innebär direktivet bl.a. att verksamheten kan komma att behöva anpassas för att uppnå en hög nivå av NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner.